Skadereglering på distans

 

Vi är ett oberoende konsultbolag som skadereglerar och administrerar försäkringsskador effektivt och med hög kvalitet!


Våra kunder finns främst inom försäkringsbranschen. Vi reglerar inom egendom, motor och personskador. Samt administrerar många olika typer av bank & försäkringsärenden. Allt på distans från Östersund.

 

Vårt skaderegleringsteam består av 16 st skadereglerare och försäkringsadministratörer med gedigen erfarenhet inom försäkringsbranchen.


Välkommen att kontakta oss!

Skadereglering

Personskador


Vi reglerar alla typer av olycksfallsskador för företag & privat. Samt reglerar vårdfakturor och utlägg inom sjukvård.

Personskada

Egendom

Egendomsskador


Vi reglerar alla volymskador inom egendom, cyklar, mobiltelefon, glasögon, hushållsmaskiner, planglas m.fl.

Motor

Motorskador


Vi reglerar motorskador både självriskersättning och skadeersättning.

Resor

Reseskador


Vi reglerar olika typer av reseskador så som bagage, förseningar m.fl..

Försäkringsadministration

Skador

Skadeadministration


Vi tar emot alla försäkringsskador via webb, e-post och via brev.

Vi kontrollerar, registrerar skadan i skadesystem och digitaliserar eventuella papperdokument. Sedan kan skadan regleras helt digitalt via datorn av skadereglerare.


Backoffice administration


Vi stödjer våra kunder i flera olika administrativa uppgifter ofta i samband med att vi digitaliserar inkommande post och handläggning i kunderna IT-system.

Backoffice