Skadereglering på distans

 

Vi är ett oberoende bolag som administrerar och skadereglerar försäkringsskador effektivt och med hög kvalitet!


Våra kunder finns främst inom försäkringsbranschen. Vi reglerar volymskador inom egendom, motor och sjukvård. Samt administrerar många olika typer av bank & försäkringsärenden. Allt på distans från Östersund.

 

Vårt skaderegleringsteam består av 16 st skadereglerare och försäkringsadministratörer med gedigen erfarenhet inom försäkringsbranchen.


Välkommen att kontakta oss!

Skadereglering inom

Egendom

Egendom volymskador


Vi reglerar de flesta typer av volymskador inom egendom, som t.ex. Cyklar, Mobiltelefoner, glasögon, hushållsmaskiner, planglas mm.

Hälsa

Sjukvårdsförsäkringar


Vi reglerar vårdfakturor och utlägg/kvitto från försäkringstagaren.

Motor

Enklare motorskador


Vi reglerar enklare motorskador som t.ex. bärgning, glasskador etc.

Resor

Reseskador


Vi reglerar reseskador så som bagage, förseningar etc.

Försäkringsadministration

Skador

Skadeadministration


Vi tar emot alla försäkringsskador via webb, e-post och via brev.

Vi kontrollerar, registrerar skadan i skadesystem och digitaliserar eventuella papperdokument. Sedan kan skadan regleras helt digitalt via datorn av skadereglerare.


Backoffice administration


Vi stödjer våra kunder i flera olika administrativa uppgifter ofta i samband med att vi digitaliserar inkommande post och handläggning i kunderna IT-system.

Backoffice